Ús Blêd. Doarpsblêd fan Stynsgea sûnt oktober Verschijnt 11 x per jaar Oplage 575 stuks - PDF Free Download (2023)

Ús Blêd Doarpsblêd fan Stynsgea sûnt oktober 1975

Redactie: Freerk Postma Pieter Smid Nyncke Woudstra Marijke Helder

0512-776466 06-29389838 0512-350519

Penningmeester: Tjippy Landheer 0512-841499 Rekeningnummer Ús Blêd: NL77RABO03042.14.337 Printwerk: Tine Atsma 0512-351889 Reproservice Elzinga 0512-331437 Bezorging: Freerk Postma

0512-776466

Vouwwerk: Nije Buurt De volgende editie van Ús Blêd verschijnt op: 28 augustus 2014 Laatste inleverdatum:

Verschijnt 11 x per jaar Oplage 575 stuks 38ste jaargang Juni 2014

nr. 6

16 augustus 2014 Kopij inleveradressen: Pieter Smid, Boskkamp 13 (geschreven kopij) [emailprotected]

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................. 2 Van de redactie ........................................................................................................... 3 Augustinusga, het dorp uit mijn jeugd ................................................................... 4 Opbrengst collecte Epilepsiefonds......................................................................... 8 De Bazuin ...................................................................................................................... 9 Inbraak ijsbaanhokje in De Bosk .......................................................................... 10 Nieuws uit het café ...................................................................................................11 Geslaagde peutermiddag ......................................................................................... 13 Peuterspeelzaal It Hummelhoekje........................................................................ 14 Weromsjoch toanielselskip Jounswille. ............................................................... 15 Wy ferfarre! .............................................................................................................. 16 Oproep ......................................................................................................................... 17 Van een verzamelaar ................................................................................................ 17 Sportdorp Stynsgea ................................................................................................ 20 Kleuters in de ban van piratenschat! ................................................................... 22 Sneintemiddei ........................................................................................................... 24 Kampioenen bij ASC ‘75.......................................................................................... 25 Vrouwen van Nu op reis .......................................................................................... 26 VV Buitenpost – SC Heerenveen........................................................................... 27 Maïsdoolhof in Twijzel............................................................................................ 28 Geslaagd!! ................................................................................................................... 29 Woninginbraak? Bel 112! ......................................................................................... 29 Agenda ......................................................................................................................... 31 Collecterooster ......................................................................................................... 31 Adressen en telefoonnummers ............................................................................. 32

2

Van de redactie Hallo allemaal. Het loopt al weer enigszins naar de vakantietijd en terwijl de een de trip naar het buitenland al lang heeft geregeld, hopen de mensen, die in Nederland blijven, hier op een mooie zomer! Je kunt natuurlijk ook in Nederland van alles zien en doen! Van fietsen, wandelen tot kamperen enz. Soms is ook de bodem van de portemonnee in zicht en moet men zich met een dagje uit, of een plekje in de tuin tevreden stellen! Ook dat kan toch een heerlijk rustige vakantie betekenen en geen gestress op luchthavens etc.! Voor onze studerende jeugd was en misschien is het nog een spannende tijd, vanwege het examen of overgaan naar de volgende klas!! Voor die succesvol waren: Nog van harte met het diploma of het overgaan! Terwijl het voetbalseizoen voor ASC net voorbij was en zich alsnog konden handhaven in dezelfde klasse, begon in Brazilië het volgende voetbalevenement: Het WK!! Sommige straten van Augustinusga kleuren weer Oranje en start was met de 5-1 winst op Spanje natuurlijk veelbelovend! Natuurlijk zijn er ook mensen, die al dat gedoe maar overdreven vinden, maar je kunt niet ontkennen, dat het goed is voor onze economie, wanneer Oranje het goed doet op zo'n toernooi! Al gauw een extra hapje en drankje op tafel, u kent dat wel! Wanneer u dat allemaal maar niks vindt, kunt u altijd nog de fiets of de benenwagen nemen, want er is nog genoeg te zien en het is avonds nog erg lang licht! Of u nu gekluisterd aan de buis zit of iets anders onderneemt, bij alles wens ik u veel plezier toe! Ook nog een heel plezierige vakantie toegewenst en tot over 2 maanden, want in juli heeft Ús Blêd een maandje pauze, dus tot in augustus! Namens de redactie, Freerk Postma.

3

Augustinusga, het dorp uit mijn jeugd Schoolvrienden Hoogste tijd om mijn schoolvriend Henk Dijkstra te introduceren. Tot op de dag van vandaag zijn we vrienden gebleven. Henk woonde samen met zijn ouders, 2 broers en zus aan de Skoalikkers 68. Henk zijn vader had samen met Klaas de Jong (Skoalikkers nu no 34; huis afgebroken) een bodedienst op Dokkum en Leeuwarden. Door bedrijven werden dan de goederen naar de beurs in Leeuwarden en Dokkum gebracht, waarna de Combinatie Dijkstra & De Jong de bestelde goederen bij de klant afleverde in de regio. Klaas (en Griet) de Jong waren zaterdags altijd bezig met het onderhouden van de vrachtauto’s (foto zie omslag). De prachtige rode Daf vrachtwagen was een bekende verschijning in het dorp. Met Henk heb ik eigenlijk mijn hele jeugd in Augustinusga doorgebracht. Later kwam Jochem van der Kooi daar nog bij. Jochem was een zoon van Bonne & Gerrie van der Kooi van de winkel aan de Geawei No 20. Helaas is Jochem (Joop) veel te vroeg overleden. Onze belevenissen komen vanzelf nog aan bod, maar we gaan eerst naar de Gereformeerde Kerk. De Pypke tsjerke van Augustinusga en Surhuizum werd op de zondagen en alle andere kerkdagen door veel gemeenteleden bezocht. Het was voor mij dan ook schrikken toen ik hoorde dat het kerkgebouw te koop stond. Jongensbank Iedere zondag moesten wij 2 maal naar de kerk. Je wist niet beter. Ook op biddag en dankdag voor het gewas gingen wij ter kerke. Het gebeurde vaak genoeg dat ik dan klompen droeg. Zondags droeg je je zondagse kleren en door de week je dage-

4

lijkse kloffie. Het was ook niet zo dat je nieuwe kleren direct aan mocht. Soms hanteer ik die werkwijze nog steeds. Tijdens de kerkdiensten zaten we als ‘knapen’ in een jongensbank. Konden we in de gaten gehouden worden door de oudere gemeenteleden. Later zat ik op de galerij (kreke?). Het kerkgebouw werd in die tijd verwarmd door 2 grote grijze kachels die voor in de kerk stonden. Zat je vlakbij had je het warm, verderop had je het koud. Dominee Willems was in die tijd onze predikant. Hij hield er niet van dat er geroezemoes was tijdens de dienst. Dat was heel anders als ds. Zelle uit Leeuwarden langs kwam. Deze kwam maar al te vaak op de fiets naar Augustinusga en had dan zijn toga achterop gebonden. Met zijn bulderende stemgeluid kwam hij boven het orgel uit. Had wel wat. Natuurlijk gingen we ook naar de ‘knapenvereniging’ en later naar de JV en MV. Ik ga er maar even van uit dat u weet wat de letters betekenen. De jaarlijkse uitvoeringen in het gebouw achter de kerk waren iets om naar uit te kijken. Er was in die tijd ook veel minder vertier en dus genoot je van het toneelspel, zang en spelletjes. Tijdens een van die avonden gebeurde ook nog iets wat ik mij altijd zal blijven herinneren. Hendrik de Haan, destijds ouderling van de kerk, sprong in een pauze op het toneel en vroeg de aandacht van de volle zaal. Hij zei het volgende: “Der stiet neat boppe hear”. “Er zat een vogeltje op een steen, toen het wegvloog zat er geen”. En vervolgens beende de grote man uit Blauwverlaat weer het toneel af. Het duurde even voordat de zaal applaudisseerde. In de jaren ’60 was een auto nog geen gemeengoed. Ook de predikant had nog geen auto en werd daarom bij een predikbeurt buiten de gemeente vervoerd met een auto van een van de gemeenteleden. Mijn vader had in die tijd een groene Skoda en heeft de predikant een aantal keren vervoerd, o.a. naar Twijzelerheide. Ik zat op de achterbank. Over de beide voorstoelen lag

5

een niet meer gebruikt, maar schoon gordijn. De dominee moest natuurlijk wel netjes vervoerd worden. De oude school in It West We gaan terug onze straat in. Het wordt tijd om naar school te gaan. Ik heb nog ongeveer een jaar op de oude school in It West gezeten. Dat moet dan in 1955 geweest zijn. Op een foto sta ik met mijn ‘damesfiets’ voor een woning nabij de school. Ik kan mij het klaslokaal nog herinneren en de gang met de kledinghaken. Meester ten Cate was toen hoofd van de school. Op het schoolplein werd naast knikkeren, een spannend spel gespeeld. We noemden het ‘slingertje’. Met zoveel mogelijk jongens en meiden vormde je een lang lint. De voorsten gingen dan een rondje draaien om snelheid in het lint te krijgen, met als gevolg dat de laatste aan het lint steeds harder moest lopen om bij te blijven. En natuurlijk werd geprobeerd om de laatste vlak langs de sloot te laten lopen. Soms ging dat mis en dat was spannend. Als je de laatste durfde te zijn was je natuurlijk wel stoer. Knikkeren was ook spannend. Toen nog met gekleurde cementen knikkers. Je groef een kuiltje in het zand en ging op zoek naar medespelers. Als jij 10 knikkers had, moest de ander ook 10 knikkers inbrengen. Dan werden de 20 knikkers in een keer richting het kuiltje gegooid. Alle knikkers die niet in het kuiltje terecht kwamen moesten dan door een van ons met de vinger in het kuiltje worden geschoven. Lukte dat niet dan was je af en kreeg de ander de kans de 20 knikkers te winnen. Soms kwam je met je broekzakken vol met knikkers thuis. Soms had je alles verloren en moest je proberen met een knikker weer wat te winnen. Op de nieuwe school werd er later heel anders geknikkerd. Met de cementen knikkers was het gedaan. Een knikker kuiltje graven was er niet meer bij. Het hele schoolplein was verhard. De nieuwe christelijke lagere school Op 17 augustus 1956 is de nieuw gebouwde school dan klaar. De lagere school periode moet voor ieder kind eigenlijk een hele

6

mooie periode zijn. Gelukkig kan ik daar ook zo op terug kijken. Maar hoe kwamen we destijds eigenlijk bij de school? Er waren een aantal mogelijkheden. De W.B. van der Kooiwei liep dood ter hoogte van de ‘Master Wente’. Er stond een rood/wit hek en daarachter waren de weilanden. Dus ook nog geen Boskkamp en Jensmastritte. Henk Dijkstra en ik liepen vaak via het onverharde pad achter de bosk naar school (nu Efterwei), daarnaast konden we ook via het Tsjerkepaed en Abrahamsplein het schoolgebouw bereiken. We gingen altijd lopend naar school en hadden onderweg natuurlijk van alles te beleven. Heel vaak waren we aan de Efterwei aan het slootje springen (pykje springe?). Maar er was nog een andere manier om bij school te komen. We gingen dan bij mijn ouderlijk huis door de tuin en sprongen vervolgens over de sloot en liepen dan door de weilanden naar de school. In een van die weilanden lag ook nog een dobbe. Hierop hebben we een aantal keren geschaatst, althans getracht om het te leren, want we schaatsen toen met behulp van een stoel. In dat weiland gingen we tegen oudjaar ook altijd carbid schieten. Het carbid was te koop bij de smederij van Terpstra aan de Geawei en bij Eringa in It West. Eerst schoten wij met een klein busje van ‘Buisman’ gebrande suiker. Dat stelde natuurlijk niet zo veel voor en dus werd het busje al gauw verruild een leeg verfblik. Later stonden we in de bos te kijken naar oudere jongens die met een melkbus aan het schieten waren. In die tijd waren we ook vaak aan het vliegeren. Soms werden er vlieger wedstrijden gehouden. Het waren allemaal zelf gemaakte vliegers. Ik gebruikte het vetvrije papier dat mijn vader in de winkel had en stokken van bamboe hout. Op een dag heb ik de vlieger de hele middag in de lucht laten staan, terwijl wij met de bus naar Leeuwarden waren voor zwemles.

7

Woningen aan de Jensmastrjitte Naast de buren Van Minnen lag destijds een weiland van aardappelboer De Jong. Later is daar woning 38 gebouwd. Het gras van dat weiland werd gebruikt voor het paard van de aardappelhandelaar. Op een dag kwamen er mannen in het weiland met planken en gereedschap. In een paar dagen tijd werd een houten keet gebouwd. Ik snapte niet wat er ging gebeuren. Ook werden er planken over de sloot gelegd, waarover de mannen zo het weiland achter ons huis konden betreden. Dat was het begin van de bouw van de woningen aan de Jensmastritte. Dat moet dan halverwege de jaren ’60 zijn geweest. Het was natuurlijk wel spannend allemaal, maar van de andere kant besefte ik dat mijn wereldje ras ging veranderen. De volgende keer gaan we verder de straat in om te kijken wie er destijds nog meer woonden aan de straat. Ook de befaamde winkelweek komt dan ter sprake en natuurlijk verhalen van de lagere school. Dick Scholing [emailprotected]

Opbrengst collecte Epilepsiefonds De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Augustinusga € 227,85 opgebracht! Collectanten bedankt voor jullie inzet! Inwoners van Augustinusga, bedankt voor jullie gift! Met vriendelijke groet, Jacqui Waslander

8

De

Bazuin

De Bazuin Na een prachtig en muzikaal seizoen met een geweldig November Winds-concert, een High Tea-concert door De Piccolo’s en succesvolle deelname aan de Nederlandse Fanfarekampioenschappen sluit De Bazuin het seizoen af met een spetterend concert. Speciaal aan dit concert is dat De Bazuin dit samen geeft met de enthousiaste leden van jeugdorkest De Piccolo’s en dat solisten uit eigen gelederen die avond in de spotlights zullen staan. Dirigent Jaap Musschenga zorgt voor een laagdrempelig en leuk programma. En natuurlijk, zoals u van De Bazuin gewend bent, staat gezelligheid voorop tijdens dit concert en de traditionele nazit. Het concert heeft de bijzondere titel Vrienden van De Bazuin live! meegekregen. Wij willen hiermee aangeven dat iedereen: ouders, oud-leden, donateurs, sponsors en alle andere vrienden en belangstellenden van harte welkom zijn. Heeft u zin in een fijne avond met mooie muziek en talenten uit eigen dorp dan mag u deze avond niet missen! Na deze laatste activiteit van dit seizoen hebben we op vrijdagavond 4 juli ons Slotakkoord: een gezellige avond met alle muzikanten en eventuele partners om een actief en muzikaal jaar af te sluiten om daarna te gaan genieten van de zomervakantie die voor ons ligt en om even uit te blazen van een prachtig jaar. Op 18 augustus blazen we de eerste klanken het nieuwe seizoen in en gaan we weer enthousiast door met onze hobby! We wensen iedereen een heerlijke ontspannen 9

vakantie toe met vooral veel mooi weer en we hopen u ook na de zomer weer te ontmoeten bij onze optredens!

Zoals u ziet, er is altijd wat te doen bij de Bazuin! Noteert u alvast deze datum in uw agenda: Zaterdag 28 juni 2014 om 20.00 uur in de Pypketsjerke: Concert Vrienden van de Bazuin live! De toegang is geheel gratis, bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten.

Inbraak ijsbaanhokje in De Bosk In de nacht van zaterdag 31 mei op zondag 1 juni is er ingebroken in het gebouwtje bij de ijsbaan in De Bosk. De inbrekers hebben de zijdeur opengebroken en de scharnieren van het voorste luik vernield. Wij zijn erg teleurgesteld dat een aantal mensen het blijkbaar nodig vindt om aan de spullen van de Izeren Wjuk te zitten. Deze spullen hebben we nodig om de ijsbaan in de wintertijd weer in orde te kunnen maken. Het enige wat de vandalen over het hoofd hebben gezien, is onze beveiligingscamera. We hebben dus beelden van de ongenode gasten en roepen hen hierbij op zich te melden. Melden kan bij Pieter Nicolai, telefoonnummer 0512352353. Wanneer de daders zich niet kenbaar maken, zijn we genoodzaakt de politie in te schakelen. Bestuur De Izeren Wjuk

10

Nieuws uit het café Het begint al aardig naar de vakanties toe te lopen. Als eerste willen wij iedereen die geslaagd is natuurlijk hartelijk feliciteren met het behalen van hun diploma’s. Ook diegene die kampioen zijn geworden met het voetballen. En Set ‘m op: meiden wat was het spannend, jullie ook van harte gefeliciteerd allemaal. De maand juni was voor ons een rare maand kroegenvoetbal ging niet door, dit kwam door te weinig deelname, we proberen het volgend jaar gewoon weer. Ook hebben wij een afscheidsfeest gehad van Jan –Jaap die ons voor een jaar gaat verlaten. Wij van Café “Stynsgea” wensen hem een geweldige tijd toe in Aruba. En ja nu ik dit zit te maken moet het voetballen nog beginnen. Hoe het komt ik weet het niet maar Sietse heeft het er maar druk mee gehad om het café weer oranje te maken. Zowel buiten als binnen. Hoop voor hem dat het niet na de eerste ronde gebeurd is. En op dit moment zijn we ons alweer druk aan het voorbereiden voor het pleinfeest ook al duurt het nog even, maar voor je het weet is het 5 juli en dan moet alles klaar zijn. Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dat het een stralende dag wordt. Voor de kinderen van Augustinusga hebben wij weer een rommelmarkt en een clown met een pipowagen. En Kees Kist een oud profvoetballer van Heerenveen en AZ Alkmaar zal ook hier ‘s middags op het pleinfeest zijn. Ook zaten wij er aan te denken, misschien is het een leuk idee om de crea-bea’s hier in het dorp ook hun creaties te laten zien tijdens de braderie. En misschien te verkopen. 11

Zou je dat willen bel ons dan even zodat wij een plekje voor jullie kunnen reserveren. Misschien is het ook leuk voor onze sportverenigingen een stand neer te zetten en zo een beetje extra in de clubkas te krijgen. Wie weet komen jullie met ideeën. Een grondplek is 3 euro p.m. en een kraam is 30 euro. En dan ‘s avonds gaan we los in het feest met de top 100 band TRAXION en LYTSE HILLE. Na dit gaan we natuurlijk niet stil zitten in de vakantie. Voor de thuisblijvers 19 juli TROPICAL NIGHT… wat is dat hoor ik u zeggen. Wij halen gewoon het strand hier naar toe met palmbomen en de cocktails. DJ Anko zal er ook zijn. Eerst gaan we voor de kleintjes om 18.30 tot 20.00 uur, ook zij zullen dit wel geweldig vinden. Graag zien wij iedereen ook lekker tropisch gekleed, voor de mooiste creatie is er een leuke prijs te verdienen. Met slecht weer gaan we naar binnen (helaas geen strand). Maar daar gaan we niet van uit. Dan gaan we 1 augustus weer met de boot mee naar it skûtsjesilen met de MSK te Earnewoude. We varen dan naar Sneek. Wij gaan dan met een touringcar bij het café vandaan naar de boot. Ook brengt die ons weer terug. LYTSE HILLE zal ook weer mee gaan. Net als de voorgaande jaren zal het wel weer beregezellig worden. Voor wie niets aan het skûtsjesilen vindt is het ook goed om mee te gaan. Hoe meer zielen hoe meer vreugd zeggen ze toch? En als nu denk het lijkt mij wel leuk maar ik kom nooit in het café schroom dan niet, want het is voor iedereen. Geeft u wel even op voor 25 juli i.v.m. vervoer. Kosten zullen ongeveer op 25 euro p.p. zijn. Dit is voor de boot en de touringcar. Dit kan alleen doorgaan bij genoeg deelname. Dan hebben wij op 15 augustus nog een kinderdisco staan.

12

Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar het wordt vast wel gezellig. Wij zien jullie dan wel om 19.00 uur. Op 16 augustus is onze laatste vakantie discoavond ook hier hebben wij die avond een verrassingsoptreden. In de bouwvak blijft op maandag het café en cafetaria gesloten. Dan zijn de vakanties weer voorbij. En wij gaan ons weer voorbereiden voor het nieuwe seizoen.

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE VAKANTIE TOE. Sietse en Marianne

Geslaagde peutermiddag Op woensdag 18 juni dreven er grote bellen in de lucht boven peuterspeelzaal It Hummelhoekje. Het SKW en de peuterspeelzaal hadden een gezellige middag voor de peuters en hun begeleiders georganiseerd. Kinderen konden zich laten schminken als mooie prinsesjes of stoere Mega Toby’s. Ook werden er van ballonnen mooie hoeden en beesten gemaakt. De juffen en de moeders oefenden ondertussen in het maken van hele grote zeepbellen, wat soms heel aardig lukte. Al met al was het een geslaagde middag voor de kleinste inwonertjes Augustinusga en Surhuizum.

13

Peuterspeelzaal It Hummelhoekje In en na de zomervakantie gaan weer een aantal kindjes de peuterspeelzaal verlaten. Goed nieuws voor de basisscholen, maar hierdoor zijn wij op zoek naar nieuwe speelkameraadjes! De peuterspeelzaal is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Wilt u uw kindje in het schooljaar 2014 / 2015 naar de peuterspeelzaal brengen, schrijf uw kindje dan nu alvast in! Wij vinden het prettig als kinderen al vroeg worden ingeschreven, omdat zo voor ons duidelijk is, hoeveel kinderen belangstelling hebben voor de peuterspeelzaal. Bijkomend voordeel is dat hierdoor beter rekening kan worden gehouden met uw persoonlijke wensen. Wilt u, met of zonder uw kindje, eens een kijkje komen nemen? Kom dan gerust langs! De peuterspeelzaal is geopend op maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdag. Een afspraak maken is niet nodig. Bij ons is het altijd open dag!! Bestuur en leidsters peuterspeelzaal It Hummelhoekje W.B. van der Kooiwei 4a, Augustinusga Bijen op de omslag Redactielid Marijke Helder was enige weken geleden haar gras aan het maaien, toen er een zwerm bijen over kwam vliegen en zijn intrek nam in de schoorsteen van de buren. Een verschijnsel wat je niet dagelijks ziet. Vandaar dat ze dit meteen heeft vast gelegd op de gevoelige plaat!

14

Weromsjoch toanielselskip Jounswille. Op it momint fan skriuwen is it prachtig sinneskyn waar, en bin de measten al oan it ôftellen nei de fakânsjes. It winterskoft ha wy al fier efter ús litten, mar dochs woene noch efkes mei jim weromsjen op it ôfrûne seizoen. Yn jannewaris hiene wy earst al twa folle sealen mei de ienakters. Earder hiene wy hjir al oer skreaun yn Ús Blêd, oer hoe bot as d’r dizze jûnen lake wurden is en hoe moai as d’r spyle wurde. Yn maart wiene de útfieringen fan it stik “Twa” fan Jim Cartwright. Dizze kear wiene de spylers en regyseur Gerrit Heringa in nije útdaging oangien, troch in stik te spyljen tusken de minsken yn it publyk, yn plak fan op it (fertroude) poadium. Dit wie foaral foar de spylers ekstra spannend, jo witte fansels noait hoe as it publyk der op reagearret. Mar dit gong eltse útfiering hartstikke moai, it publyk “spyle” moai mei. Eins wy it publyk ek spyler yn it stik. Sy wiene te gast yn’e kroech fan Klaas en Jantsje, wer ’t sy yn’e kunde kamen mei ferskillende gasten, elts mei hun eigen ferhaal en eigenaardigheden. Tagelyks koe it publyk sjen hoe as Klaas en Jantsje wrakselden mei harren relaasje en lang om let waarden sy gewaar dat dit kaam troch it ferlies fan harren dochter. Grappich, humoristysk, oandwaanlik, hertteskuorrend, emosjoneel, pakkend wiene de reaksjes. Der wurde sa moai en echt spyle dat it dûbel en dwers binnen kaam by de minsken. Soksoarte reaksjes binne fansels in grut komplimint foar de spylers. 15

Wy ha foar ús spyljen 240 punten krygen fan de sjuery, en wiene dermei 6e yn’e heechste klasse fan de toanielkriich. Der kin men dochs mar grutsk op wêze as feriening fan in lyts doarpke as Stynsgea. Ta beslút woene wy Sietse en Marianne betankje foar alle meiwurking en al it meitinken. Doe’t wy fregen oft wy de bar yn’e efterseal brûke mochten foar it spyljen, wurde d’r fuortendaliks ja sein. D’r wie ek dit jier wer gjin nee te keap, machtich moai dat it sa kin, wy binne dan ek tige wiis mei dizze minsken! Ek kompliminten foar it barpersoniel tiidens de útfieringen. De oergong fan skinken nei spyljen gong hast “geruisloos”, dat wie foar de spylers wol hiel noflik. Tankjewol derfoar! Wy binne al wer dwaande mei tariedings foar it kommende toanielseizoen. Nei de simmerfakânsje litte wy wol wer fan ús hearre. Wy winske eltsenien in noflike fakânsje ta en oant sjen. Bestjoer toanielselskip Jounswille

Wy ferfarre! Beste minsken, Lans dizze wei wolle wy sizze dat wy ferfarre. Wy ha hjir noflike wenne, en de jeugd ek mei freonen, fuotbal, skoalle, tsjerke, etc. Mar wy gjinne nei Eastermar. Wy wolle hjirby us lidmaatskappen en donateurskip fan ferienigingen opsizze. De groetnis en wa wit oant sjen! Berend, Geke, Jogchum en Geart Otten 16

Oproep Nu Geke Otten gaat verhuizen, zoeken wij een nieuwe bezorg(st)er voor het bezorgen van het Ús Blêd op it Oast. Het gaat maar om 12 huizen. Wilt u / wil jij deze taak wel van Geke over nemen? Dan graag naam en adres doorgeven via [emailprotected] of bellen naar een van de redactieleden. Redactie Ús Blêd

Van een verzamelaar Als verzamelaar ga ik natuurlijk heel vaak op pad. Meestal vind ik wel iets leuks voor een van mijn vele verzamelingen, maar misschien 1 of 2 keer in een het jaar kom ik iets heel zeldzaams tegen. Deze keer was ik in Makkinga op de laatste zaterdag van mei dit jaar. Het was prachtig weer en zonder de wekker te zetten, was ik al heel erg vroeg in Makkinga, ik denk kwart over 6, half 7. De auto parkeer ik altijd bij de molen en steun zo tevens voor die euro nog een goed doel! Het is dan maar zo'n 100m lopen tot waar de markt begint. Meteen aan het begin vond ik al een paar leuke oude kinderboekjes voor een euro per stuk. Ook vond ik daar een heel klein flesje Hero Kersen uit de jaren 50, welke nog gevuld was met frisdrank, ook wel zeldzaam zoiets! Iets verderop waren 2 oudere dames bezig met het vullen van hun tafels met van alles. Dozen met oude kleertjes, thee- en koffiepotten, knopen, werkelijk van alles! Ze ver17

telden mij, dat ze dit allemaal gratis binnenkregen, want alles uit de verkoop ging naar een goed doel. Dus ging ik ook maar eens kijken of ik iets voor mijn verzamelingen kon vinden. Eerst vond ik een plastic spaarpotje van een bank en een doosje merk Daalderop met daarin 6 rvs gratenbakjes, waarvan ik het bestaan niet afwist! Waarschijnlijk uit de jaren 50/60, helemaal gaaf, dus ook maar meegenomen. Daarna kreeg ik een doosje onder ogen, waar allerhande papieren zaken in lagen. O.a. vond ik een menukaart van de stationsrestauratie N.S. in Heerenveen, waar op de (geschreven) prijs van een bakje koffie als 34 ct. genoteerd stond en een gevulde koek voor 17 ct. te koop was! Wel excl. 15% bediening! Zoiets kan ik natuurlijk niet laten liggen, want zulke prijzen dateren van de jaren 50/60. Verder zoekende in deze doos vond ik nog een paar leuke oude receptenfolders van o.a. Maggi en NOF, later Calvé geworden! Ook vond ik een dun geel papieren kaartje, waar op stond: Bescheinigung uit 1944 met een Duits hakenkruisstempel er op! Deze kreeg je, wanneer je vrijgesteld van Arbeitseinsatz wilde worden! Dat zo'n dun papiertje 70 jaar "overleeft", vind ik wel heel speciaal! Toen kwam de bodem in zicht van deze interessante doos en daar lag wel de grootste verrassing van dit jaar waarschijnlijk! Onderin lagen namelijk 4 inktlapjes. De ouderen onder u weten nog wel, dat er vroeger geschreven werd met een kroontjespen, welke gedoopt moest worden in een inktpotje, om er daarna mee te kunnen schrijven. Dit gaf nog wel eens wat te veel inkt aan de pen en dit kon worden afgeveegd aan de zogenaamde inktlapjes. Meestal werden deze door moeders zelf gemaakt van oude lapjes stof om het zo goedkoop mogelijk te houden! Soms waren de ouders iets meer vermo18

gend en konden deze lapjes worden gekocht! Nu waren deze, in de doos helemaal niet gebruikt en het bijzondere was, dat ze versierd waren met een afbeelding van de stripfiguren Sjors en Sjimmie! Ze dateren uit de jaren 50 en zijn, vooral als deze in nieuw staat verkeren, vreselijk zeldzaam!! Er waren 3 verschillende afbeeldingen en 1 dubbele, leuk om mee te ruilen of verkopen. Een bevriende verzamelaar van Sjors en Sjimmie spullen, wist mij te vertellen, dat de laatste 10 jaar geen enkele van deze lapjes was opgedoken en mocht ik ze kwijt willen, kon ik er wel zo'n 100 Euro per stuk voor kon vragen! Toen ik bij de dames alles af moest rekenen, was de totaalprijs 8 euro, een koopje dus en ik heb ze 10 euro gegeven, wat ze op zich zeer konden waarderen, want volgens hun werd er alleen maar afgedongen van de prijs en nooit meer voor betaald! Ik meldde hun, dat er erg leuke dingen bij zaten en dat het wel de 10 euro waard was! Niet dat ik ze verteld heb, hoe zeldzaam bijv. de inktlapjes alleen al waren, maar ook de rest was erg leuk. Volgens de Sjorsverzamelaar was deze vondst Once in a lifetime, oftewel maar eens in je leven! Al met al een prachtige dag voor mijn diverse verzamelingen, met prachtig weer erbij, wat natuurlijk geheel gratis was! Wat wil een verzamelaar nog meer!! Al met al een wat langer verhaal geworden, maar u moet het er ook 2 maanden meedoen, want in juli verschijnt er geen Ús Blêd, en dus tot over 2 maanden! Van een verzamelaar 19

Sportdorp Stynsgea Vorig jaar juni zijn alle besturen van de verenigingen in Stynsgea uitgenodigd. Tijdens deze avond werd inhoudelijk gesproken over het concept Sportdorp Stynsgea. Kort samengevat; wat is het doel van een Sportdorp. Het streven is om naast de bestaande verenigingsactiviteiten, nieuwe nog niet in het dorp aanwezige takken van sport, spel, beweging te introduceren. Hiermee hopen we te bereiken dat meer mensen in het dorp betrokken worden bij een vereniging. Door Sportdorp worden accommodaties efficiënter benut en worden dorpsinwoners actiever. Dorpsinwoners hebben meer sociale contacten en de vereenzaming neemt af. De leefbaarheid in het dorp en het welzijn van haar inwoners wordt hierdoor verbeterd, zodat de duurzaamheid van Stynsgea gewaarborgd blijft. Op deze avond was vrijwel van iedere vereniging iemand van het bestuur aanwezig. De presentatie is doorgemaild aan de bestuursleden. In september is er nogmaals een bijeenkomst georganiseerd en is het concept Sportdorp gepresenteerd door Erwin Bloeming van Sportstad Fryslân. Na afloop van de presentatie werd een mening gevraagd aan de aanwezigen. Vanuit de zaal werd enthousiast gereageerd, hierop is besloten een projectgroep samen te stellen. De projectgroep bestaat uit: Theun Hofman namens Dorpsbelang Stynsgea, Wybo Hofstra namens Ysclub de Izeren Wjuk, Wianda v.d. Veen namens Gymnastiekvereniging Set ‘m Op, Marga Luiken betrokken in Stynsgea en Trees Fokkinga namens Sportvereniging ASC ’75. 20

Na diverse brainstormsessies heeft de projectgroep het plan verder uitgewerkt. Tevens hebben zij de projectleden van Sportdorp Warns bezocht en gesprekken gevoerd hoe zij dit project hebben opgestart. De projectgroep is zijn ervan overtuigd dat organisatie rondom Sportdorp Stynsgea niet kan worden verdeeld onder alle deelnemende verenigingen. Het concept van Sportdorp Warns geniet de voorkeur; een commissie boven de verenigingen die de organisatie rondom de activiteiten coördineert en vervolgens onderbrengt bij een vereniging. Door periodiek, bijvoorbeeld vier periodes per jaar, verschillende activiteiten te organiseren kun je de leefbaarheid en het gebruik van de accommodaties van verschillende verenigingen optimaliseren. Denk hierbij aan: - Extra sportdoelen aanbieden binnen de bestaande verenigingen. - Periodiek/jaarlijks grotere activiteiten organiseren waarbij de betrokkenheid en leefbaarheid wordt gestimuleerd, denk aan Wampex, Spokentocht, cultuur en muziek. - Meerdere activiteiten voor de jeugd organiseren met behulp van een jongerenwerker - Aandacht voor de ouderen met behulp van KEARN. Vanuit dit punt heeft de projectgroep diverse overleggen gevoerd met twee mensen van de gemeente Achtkarspelen; Debora Haisma, sportadviseuse en Adriaan Dillema, Dorpencoördinator. Ook bij deze gesprekken was aanwezig Thea 21

Landsaat van Kearn ouderenwerk en welzijn. Tevens heeft de projectgroep haar concept besproken met Fysiopraktijk W.K. van Kasteel, Huisartsenpraktijk Homear, Thuiszorg de Friese Wouden en Stichting Woningbouw Achtkarspelen, die een belangrijke rol binnen het project kunnen gaan betekenen. In februari 2014 is Remco van der Dulk van Sportstad Fryslân bij de projectgroep aangesloten. Remco heeft de projectgroep geholpen met het indienen van de aanvraag. In september wordt bekendgemaakt of de aanvraag wordt gehonoreerd. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Kleuters in de ban van piratenschat! De kleuters van "De Saad" werkten de laatste weken rond het thema: de piraten. We brachten flessenpost naar de haven, tekenden schatkaarten en op donderdag 4 juni was er een speurtocht naar een echte schat. De speurtocht ging door het bos. Uiteindelijk kwamen we bij de zandbak van school, waar de echte schat snel gevonden was. De kinderen van groep 1 en 2 hebben genoten en dat is op de foto's goed te zien.

22

5 JULI

PLEINFEEST Café Stynsgea VANAF 11 UUR BRADERIE & ROMMELMARKT Met div. extra’s muziek in de tent

’s Avonds vanaf 20.30 uur De Top 100 band Traxion In combi met Lytse Hille 23

Sneintemiddei De sin'n'ge simmermiddei stiet oer d'ierde, Yn 't lân ferdreamt it fee de waarme snein: Yn't hûs stiet skjin it theeguod op 'e tafel: It folk is nei de middeistsjerke tein. Hy moat melke en hat in skealik oerke. Foar dat er ôfstekt nei de jister ta. Yn 't skaad oen 'e hússide op 'e strampel Sit er en spilet op 'd 'harmonika. Hoe bleakerje de greiden yn de sinne, It hynder stiet te sliepen by de grêft. De snein is goed,de ljochte loften sêft. Yn him in liet ; d 'harmonieka sjongt sêft. Fan fierren stiet de toer boppe de buorren En 't dimme folk sit gear op wijde stûn. Hy hat de rin der fan 'e moarn om makke; No leit de útris oer de stoel, oant jûn. Yn 't melkerspakje sit er op 'e strampei En lit syn lieten driuwe oer it gea. De klitse harket en de hintsjes moudzje En skarrelje yn 't droech en neiwûn hea. Syn eagen dwale oer de wide rûmte; Jinsen de wâlden del,der wennet hja. Hoe fol ûnthjit is 't libben op 'e strampel; Hoe sjongt it liet út d 'âld harmoanika. UT SAMLE FERSEN NYCKLE J. HAISMA, Medan, 27 aug 1928

24

Kampioenen bij ASC ‘75 Of de duurbetaalde Nederlandse vedettes zich uiteindelijk kampioen mogen gaan noemen, moeten we nog afwachten. Bij ASC ’75 zijn de feestjes inmiddels gevierd. Maar liefst 4 ploegen werden voorjaarskampioen, waarvan twee teams zelfs onverslagen kampioen werden!! Op de omslag foto’s van de kampioenen. Kampioen werden: - ASC B1: Achter v.l.n.r.: Feiko Kats (leider), Jeen Couperus, Sietse Hofstede, Marco Vries, Roelof Tuinstra, Niels Weening, Armando Brandsma, Remko Hofman, Tamme de Boer (trainer), voor v.l.n.r. Wiebe Pool, Klaas Pool, Andries Nicolai, Harm de Boer, Rutmer Sijens, Pieter Kats. ASC F1 voorjaars kampioen - ASC C1: Achter leider Jurjen de Haan, Sietse Alma,Thomas Veenstra, Johan Kramer, Tony Bijlstra, Lars van der weij,Eeuwe Spinder, Hedzer de Boer, leider Jelle van der Veen, voor Wiebe Pool, Daniel Postma, Riekele de Jong, Rick Feenstra, Thomas de Haan, Jan Jelle van der Veen - ASC E2 ongeslagen kampioen: Achter Christiaan van der Boon, Thomas Elzinga, Ieme Pool, Bauke Kamminga, Hidde Luimstra, leider Jacco Paauw, Dennis van der Meer, voor Cas Paauw, Sietse de Jong, Figo van der Veen 25

- ASC F1 ongeslagen voorjaars kampioen: Achter leider: Johan Brouwer, Jorrit Stienstra, Andre Alma, Sake Brouwer, leider Peter de Beer, voor Sjoerd de Beer, Auke van der Heide, Jesse van Dijk, Dirk Fokke Mozes.

Vrouwen van Nu op reis 51 Vrouwen van Nu van de afdelingen Augustinusga, Harkema en Twijzel zijn 27 mei op reis geweest. Hoewel de weersberichten niet echt gunstig waren, vertrokken we met droog weer richting Biddinghuizen. Daar stapten we op de boot naar Harderwijk. Het weer knapte nog verder op, zodat we zelfs zonder jas op dek konden zitten. We lieten ons de koffie met gebak goed smaken. In Harderwijk was het nog steeds droog en was er alle gelegenheid om rond te kijken of een terrasje te pakken in de zon. gingen we naar Spakenburg. Hier kregen we uitleg bij Daarna de visafslag. Daarna werd er makreel bij opbod verkocht. Ondertussen werd het weer minder en liepen we in de regen naar het klederdracht- en visserijmuseum. We kregen uitleg over de verschillende klederdrachten. Hele rouw, halve rouw en feestkleding. Ook waren er schitterende quilten te zien van traditionele stoffen. Met een filmpresentatie werd getoond hoe die stoffen werden gemaakt en de diverse onderdelen van de dracht. Op de terugweg hebben was er een heerlijke maaltijd in Joure. Een aantal foto’s van deze reis, vindt u terug op de achterkant van Ús Blêd.

26

VV Buitenpost – SC Heerenveen De voorverkoop van de wedstrijd VV Buitenpost tegen SC Heerenveen is gestart. Het is op meerdere adressen mogelijk om kaarten aan te schaffen voor de wedstrijd op donderdag 3 juli in Buitenpost. Kaarten kosten 5 euro voor kinderen (t/m 12 jaar), de overige toegangskaarten zijn 10 euro. De club uit Heerenveen speelt, onder leiding van nieuwe trainer Dwight Lodeweges, een oefenwedstrijd tegen eersteklasser VV Buitenpost. Het organiseren van topwedstrijden in Buitenpost is uitgegroeid tot een traditie met jaarlijks duizenden bezoekers. Vele topspelers hebben hun voetsporen achtergelaten op sportpark De Swadde. Het begon in 1984 met AFC Ajax. Daarna volgden nog vele clubs zoals Barcelona (3x), Valencia, Feyenoord, KV Mechelen, AZ, FC Groningen en PSV. Ajax speelde in totaal vier keer op het hoofdveld. Deze editie tegen SC Heerenveen is een bijzondere, VV Buitenpost viert het feit dat er dertig jaar topclubs op bezoek komen. Het is de tiende keer dat Heerenveen te gast is. De wedstrijd op donderdag 3 juli begint om 19.00 uur. Iedereen die deze wedstrijd mee wil maken en niet graag in de rij te staat, kan kaarten aanschaffen bij de volgende voorverkoopadressen: - Abe Lenstra stadion, Abe Lenstra Boulevard 21, Heerenveen - Autowas en Tankstation Veenstra (Texaco), Kuipersweg 74A, Buitenpost - Drop Shop Liquorice, Kerkstraat 72, Buitenpost - Mitra Burgum, Markt 69, Burgum - Mitra Heerenveen, Burg. Kuperusplein 60, Heerenveen

27

Maïsdoolhof in Twijzel Een unieke samenwerking tussen biologische fruitverwerker Frytsjam, Stichting Keunstkrite en veehouder Berend van der Wal uit Twijzel zorgt ervoor dat de regio deze zomer kan genieten van een reusachtig doolhof in het maïsveld aan De Wedze in Twijzel. De opbrengst van de entree komt geheel ten goede aan het restauratiefonds van de Oude HV kerk die momenteel voorzien wordt van stromend water en een toilet. De kerk die deels uit de 12de eeuw stamt is een rijksmonument en beeldbepalend voor het dorp. "Het is zo'n prachtig stuk cultureel erfgoed: daar moeten we wat aan bijdragen!", aldus de Keunstkrite. Medewerkers van Frytsjam, dat tevens de entree beheert, legden het doolhof deze week aan samen met Berend van der Wal die eigenaar is van de maïs. Betty Pilat uit Veenklooster die eerder in haar eigen dorp een doolhof aanlegde, gaf instructies. Het Twijzeler maïsdoolhof is vanaf 21 juni a.s. open. "Het is dan speciaal geschikt voor kinderen omdat het maïs dan nog niet op volle hoogte is. Later in de zomer wordt er in het doolhof een expositie van zwerfgedichten aangebracht die bezoekers als aandenken mogen meenemen." Entree vanaf 21 juni bij Frytsjam aan De Wedze 22a.

28

Geslaagd!! In Augustinusga kon de vlag uit bij: Rennie Alma (VWO gymnasium) - Armando Brandsma, Toby Sietzema, Rudmer Sijens (Havo) - Alex van der Veen, Ilse Veenstra, Wouter Laanstra, Titia Bijma, Anna Kamminga, Alledina van der Merk, Femke Mulder, Richard de Vries, Helena Jagersma, Thony Bijlstra, Sil de Haan, Carmen Klein, Lamkjen Laanstra (VMBO) Gefeliciteerd!! Een fijne vakantie gewenst en veel succes met jullie vervolgopleidingen!

Woninginbraak? Bel 112! Het is juist in de periode dat het langer licht is belangrijk om alert te zijn op inbraken. Bewoners zijn vaker buiten, in de tuin of even bij de buren. Men vergeet dan wel eens de deur op slot te doen. Dit is het moment waarop de inbreker gemakkelijk kan toeslaan. De laatste twee jaar is het aantal inbraken in de gemeente Achtkarspelen sterk toegenomen. Buurtbewoners blijken regelmatig getuige te zijn van de voorbereiding van een inbraak. Zij zien iets verdachts maar bellen de politie niet, omdat ze bang zijn dat het ‘toch niets is’. Bewoners weten zelf het beste als er iets niet klopt in hun buurt. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het aanhouden van een inbreker op heterdaad is veel gunstiger dan een inbraak achteraf oplossen. Niet alleen voor het (poten-

29

tiële) slachtoffer van de inbraak, maar ook voor de politie. Het is moeilijk om inbraken op te lossen, zeker als er geen getuigen of sporen van de inbreker zijn. Er is niet één type inbreker. Het belangrijkste is om te letten op gedrag. U weet zelf wel wat ‘normaal’ gedrag is in uw wijk. Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren zelfs zorgvuldig een huis, maken een inschatting hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buiten wat er binnen voor het grijpen ligt. Ze schatten ook in hoe gemakkelijk ze weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door buurtbewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien. Wanneer u het zogenoemde ‘onderbuikgevoel’ heeft dat er iets niet klopt, kunt u 112 bellen. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig en neem zelf geen risico’s! Inbrekers maken gebruik van een aantal beproefde methoden om in te breken. Een voorbeeld hiervan is ‘flipperen’. Hierbij gebruiken inbrekers een (bank)pasje om tussen de deur en het kozijn het slot - de 'dagschoot' – in te drukken en te openen. Tip: om dit bij uw woning te voorkomen, kunt u het beste de sleutel uit de deur halen wanneer u deze op slot draait. Ook kunt u een anti-inbraakstrip op ramen en deuren monteren. Kijk voor meer tips op de website van de politie: www.politie.nl.

30

Agenda De Bazuin – Concert Vrienden van de Bazuin live! (Pypketsjerke) 5 juli De Spitkeet – Harmonica festijn 5 juli Tsjerkepaad Augustinitsjerke (13.30-17.00 uur) 5 juli Café Stynsgea - Pleinfeest 7-7 – 15-8 Zomervakantie 12 juli De Spitkeet – Tuinenfietstocht 19 juli Tsjerkepaad Augustinitsjerke (13.30-17.00 uur) 19 juli Café Stynsgea - discoavond 1 augustus Café Stynsgea – Skûtsjesilen Sneek 2 augustus Tsjerkepaad Augustinitsjerke (13.30-17.00 uur) 15 augustus Café Stynsgea – kinderdisco (19.30-21.30 uur) 16 augustus Tsjerkepaad Augustinitsjerke (13.30-17.00 uur) 16 augustus Café Stynsgea - discoavond 20 augustus De Spitkeet - Paard- en wagenritten 23 augustus De Spitkeet - Geitenkeuring 23augustus De Spitkeet - Fiets- en wandeltochten 30 augustus Tsjerkepaad Augustinitsjerke (13.30-17.00 uur) 6 september De Spitkeet - Oude ambachten 13/14 september De Spitkeet - Open monumentendag 16 september Vrouwen van Nu - L. Postma, Buitenpost – It buorkjen fan eartiids 28 juni

Meldpunt activiteiten: Voorkom een dubbele planning en geef activiteiten in Augustinusga door aan Nyncke Woudstra, 350519 of via [emailprotected] De gemelde activiteiten worden tevens opgenomen in de agenda van Ús Blêd en zijn terug te vinden in de agenda op www.stynsgea.nl.

Collecterooster 22 – 28 juni 31 augustus – 6 september

ANGO-fonds KWF Kankerbestrijding

De gegevens in het collecterooster zijn afkomstig van www.cbf.nl.

31

Adressen en telefoonnummers E-mail Ús Blêd – [emailprotected] Internetpagina Augustinusga - www.stynsgea.nl E-mail dorpsbelang - [emailprotected] Internetpagina peuterspeelzaal - www.amarinskindercentra.nl Internetpagina RTV Kanaal 30 - www2.rtvkanaal30.nl Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ Augustinusga - dle-augustinusga.nl Bode - Hiltsje van der Brug, Houtigehage 06-10542628, b.g.g. 0512-342689 Internetpagina SV ASC ’75(voetbal en tennis) www.asc75voetbal.nl en www.asctennis.nl Internet en e-mail I. B. S. Maskelyn www. maskelyn. nl en [emailprotected] Internetpagina De Bazuin www. fanfaredebazuin. nl Minicamping Blauforlaet www.minicampingblauforlaet.nl en [emailprotected] Internet en e-mail C. B. S. De Saad Saad.noventa.nl en [emailprotected] Internetpagina SKW www.skwaugustinusga.nl en [emailprotected] E-mail Jounswille [emailprotected] E-mail Cafe Stynsgea [emailprotected] E-mail Feestcommissie [emailprotected] PKN Augustinusga augustinusga.protestantsekerk.net Internetpagina Set ‘m Op - www.set-m-op.nl Anne Huisman (haptonomie en yoga) – [emailprotected] Buurtvereniging de Boskkamp Secretaris: P. Smid Boskkamp 13 tel. 06-29389838 [emailprotected]

32

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 02/09/2023

Views: 6075

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.